O společnosti

Společnost MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. zahájila činnost v roce 1993. Společnost je inženýrsko - dodavatelsko - montážní a své hlavní aktivity zaměřuje na projektování, výrobu, dodávky a instalace pro energetiku, průmysl a budovy.

Na základě smlouvy o výhradním zastoupení společnosti SEL, Inc. (SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.; Pullman, WA, USA) pro ČR a SR poskytuje společnost MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. všechny služby spojené s aplikací produktů SEL tj. projekty, poradenství, uvádění do provozu a servis.

Nově strojní dodavatelský program společnosti zahrnuje oblast komunální a průmyslové energetiky s důrazem na ochranu životního prostředí, dále je zaměřen na ekologizace, rekonstrukce a modernizace stávajících energetických provozů včetně generálních oprav jejich technologických zařízení. Návrhy potřebných technologií včetně projektového a konstrukčního zpracování dodávek, montáží a uvedení zařízení do provozu.

K uvedeným technologiím dodává společnost veškeré příslušenství a doplňky dle potřeb provozovatele, poskytuje záruky a zajišťuje záruční i pozáruční servis. Způsob dodávek od kusové formy až po dodání díla „na klíč“.

HISTORIE2022

Založení divize fotovoltaické systémy

2019

Založení divize strojní

2007

Ochrany SEL na JEMO (blok 1,2)

1998

Instalace prvních ochran SEL v ČR + SR

1997

Založení společnosti MCPROJEKT s.r.o.

1997

Zastoupení společnosti SEL pro ČR a SR

1993

Založení společnosti MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.

Certifikace

Systém environmentálního managementu

Na základě současného celosvětového trendu byl v roce 2006 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015.

Systém řízení bezpečnosti práce

Zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě se specifikací ISO 45001:2018, umožňuje naší společnosti řídit rizika práce a zlepšovat úroveň organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naše společnost úzce spolupracuje s projekční firmou MC Projekt s.r.o. Pracovníci této společnosti pro nás zajišťují komplexní projektové a konzultační služby v elektroenergetice.


Podrobněji na mcprojekt.cz