Služby

Inženýring

V rámci realizace rozsáhlých a komplexních projektů provádíme inženýrské aktivity. Mezi tyto aktivity naší společnosti patři zejména následující činnosti:

 • Zajištění a vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
 • Vypracování plánu organizace výstavby
 • Vedení stavby
 • Zajištění materiálu a technologických zařízení potřebných pro realizaci stavby
 • Koordinace subdodávek a montáží technologických zařízení staveb
 • Funkce technického dozoru při realizaci stavby 
 • Provedení zkoušek 
 • Uvádění technologických celků do zkušebního provozu a trvalého provozu 
 • Zpracování průvodně technické dokumentace
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení
 • Předání kompletního díla objednateli