Novinky

SEL-400G

Ochrana SEL-400G nabízí primární i sekundární chránění generátorů všech výkonů a typů včetně vodních, přečerpávacích, parních a paroplynových. Kombinuje chránění generátoru, přípojnice a blokového transformátoru v jednom ekonomickém řešení.

https://selinc.com/products/400G/