Služby

Fotovoltaické systémy

Realizace fotovoltaických systémů na klíč

Projektování FVE

PV*Sol premium

K projektování používáme software PV*Sol premium, který nám dovoluje podrobnější analýzu a simulaci než ostatní SW na trhu.

Simulace zastínění

Při projektování FVE bereme v úvahu i možnosti potencionálního zastínění ( komín, stromy v okolí ) a tím můžeme umístění Vaší FVE lépe navrhnout což má za následek zvýšení výkonu a tím i zrychlení ekonomické návratnosti.

Zohlednění klimatických dat

Pro výpočet vhodného výkonu FVE je nutné mít dostatek meteorologických dat, které hrají významnou roli při projektování FVE systému. Pro výpočet používamé data z Meteonorm 8.1(i) a simulační modely Hofmann , Hay & Davies.

Výpočet spotřeby a výroby

Na základě spotřeby Vaší domácnosti ( roční nebo po jednotlivých měsících ) Vám spočítáme kolik elektřiny vyrobíte a kolik odeberete z distribuční soustavy.

Nové podmínky pro NZÚ
( Nová zelená úsporám)

  • platnost od 1.října 2021 do konce roku 2025.
  • systémy do velikosti 10 kWp a výše podpory až 205 000 Kč.
  • instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
  • instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
  • instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tep. čerpadla – 100 000 Kč
  • za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
  • za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

 

 Web NZÚ