Služby

Montáže

Elektrické soubory

Provádíme kompletní montáže elektrických zařízení, souborů elektrických ochran, řídicích systémů a dodávky systémů měření a regulace. Při montážích dbáme na přesné technologické postupy, pečlivě přistupujeme ke každému projektu individuálně a zodpovědně.

Strojní soubory

Provádíme montážní práce dílčích strojních souborů energetických celků, jako jsou elektrárny, teplárny, tepelné zdroje nebo kogenerační jednotky. Předmětem jsou výstavby, rekonstrukce nebo opravy těchto souborů jako např. fluidní kotle, kondenzátory, stanice a zařízení pro úpravu demi-vody, dávkovací stanice atd.

Provádíme také montážní práce pro průmyslovou infrastrukturu, jako jsou kompresorové stanice, rozvody technických plynů atd. 

  • Úprava a čištění vod
  • Technologické zařízení pro kotelny, teplárny a výtopny
  • Tepelné výměníky a kondenzátory
  • Tlakové nádoby
  • Ocelové konstrukce
  • Potrubí
  • Chemické čištění vnitřních povrchů technologických zařízení