Služby

Uvádění do provozu

Naše společnost je vybavena veškerými technickými prostředky pro zkoušky, parametrizaci digitálních ochran pro elektrárny a rozvodny.

Na uvádění jednotlivých staveb do provozu se podílí naši odborní pracovníci, kteří pro svou činnost používají zkušební a testovací přístroje Omicron, Sverker, Profitest a další.