Služby

Revize

Elektrická zařízení

Provádíme výchozí a pravidelné revize elektroinstalace budov, staveb, nebytových prostor, průmyslových objektů a revize hromosvodů.

Dále v rámci této činnosti provádíme revize a kontroly elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a strojů.

Tlaková zařízení

Provádíme provozní revize tlakových nádob stabilních, vnitřní revize tlakových nádob, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti. Zajistíme průvodní dokumentaci tlakové nádoby (pasport).